slide-1 slide-2 slide-3 slide-4

Żyjemy w kraju, w którym prawo jest skomplikowane i podlega nieustannym i dynamicznym zmianom. Często przeciętny obywatel nie jest w stanie rozwikłać zawiłości przepisów i zrozumieć ich złożoność. Łatwo zatem w tej sytuacji popełnić błąd, który później może nas wiele kosztować.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z różnych dziedzin prawa. Prawnicza elastyczność i interdyscyplinarność, wyjście poza schemat i ramy wąskiej specjalizacji są niewątpliwie naszym wielkim atutem, bowiem we współczesnym, skomplikowanym świecie, tylko aktywność na styku różnych sfer prawa może dać dobre rozwiązania i satysfakcjonujące rezultaty. Nasza działalność zawodowa nie ogranicza się zatem do obsadzania spraw w określone ramy prawne, zawsze dokładamy starań aby wyjść poza rutynę, niestrudzenie dążąc do tego by stosować prawo świadomie i nie bezdusznie, w odniesieniu do nowych zjawisk i wiedzy o dzisiejszym świecie, jak również w oparciu o kanon wartości i idei.

Priorytetem Kancelarii jest pełna satysfakcja Klienta, będąca efektem kompleksowego zabezpieczenia jego interesów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z obsługą prawną. Do każdego Klienta i Jego sprawy podchodzimy indywidualnie, każdej sprawie poświęcamy na tyle dużo czasu, aby Klient mógł spokojnie przedstawić swój problem i czuć się zrozumiany. Zawsze staramy się wybrać najlepszy wariant rozwiązania problemu, powiadamiamy o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o naszej ocenie szans na ich powodzenie. Zawiły i niezrozumiały język prawny przekładamy naszym Klientom na klarowną i zrozumiałą informację, dająca jasny obraz sytuacji prawnej w jakiej się znaleźli. Zawsze działamy dla dobra Klienta, dbając o wysoką jakość świadczonych usług, zachowując pełną dyskrecję i zasady etyki zawodowej. Ponadto, wychodząc na potrzeby naszych Interesantów, działamy w sposób elastyczny, oferując również pomoc prawną poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Do każdego z prowadzonych postępowań przykładamy wielką wagę, rozumiejąc „wyjątkowość” każdego z nich. Jednakże szczególnie wrażliwi jesteśmy na problematykę przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci, tu nigdy nie odmawiamy pomocy prawnej. Cenimy sobie dzieła trudne, ale piękne.

Kancelaria działa również Pro publico bono, biorąc m.in. udział w szkolnej akcji edukacyjnej szerzącej znajomość prawa wśród młodych ludzi. W ramach działalności pro bono, w szczególnych sytuacjach Kancelaria oferuje również pomoc dla instytucji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia i fundacje, działające na rzecz innych, zwłaszcza dzieci.