Cennik usług prawnych

Strona główna  »  Cennik

8L6A1649 (2)Ustne porady prawne

Porady prawne udzielane przez Kancelarię są odpłatne. Koszt jednorazowej ustnej porady prawnej uzależniony jest od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania. Do ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Każdego z naszych Klientów traktujemy w sposób indywidualny i szanujemy Jego niepowtarzalny charakter. Dlatego naszym priorytetem są klarowne ustalenia finansowe z Klientem tak, by nie stanowiły one na żadnym etapie sprawy zaskoczenia.

Reprezentacja sądowa

Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia. Przy ustalaniu wysokości honorarium brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Podobnie w sprawach karnych oraz rozwodowych, a także w sprawach o podział majątku dorobkowego stawki określane są indywidualnie, w oparciu o nakład pracy adwokata i stopień skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie zawsze uwzględnia specyfikę danego zlecenia i jest adekwatne do rzeczywistego nakładu wykonywanej pracy, a jednocześnie daje Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowania budżetu i monitorowania wydatków.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych.