Nieruchomości pomoc prawna

Strona główna  »  Nieruchomości

Pomoc prawna z zakresu stanu prawnego nieruchomości

Sprawy prawne związane z nabyciem, zbyciem lub najmem nieruchomości wcześniej czy później dotykają każdego z nas. Obecnie rynek nieruchomości w Polsce ulega bardzo dynamicznym zmianom. Na ruch w sektorze nieruchomości ma wpływ wiele czynników, m.in.: migracja zarobkowa, chęć podwyższenia standardu mieszkania lub potrzeba obniżenia kosztów utrzymania. Nierzadko nieruchomości są również polem inwestycji. Dziś ważnym aspektem obrotu nieruchomościami jest ich finansowanie, które tworzy często skomplikowany i pełen ryzyka układ. W związku z powyższym także procedura prawna okazuje się wielowątkowa i na tyle złożona, że nie możemy poradzić sobie z nią sami.

Usługi naszej Kancelarii obejmują wszechstronną pomoc przy transakcjach nabycia, sprzedaży, najmu bądź dzierżawy nieruchomości. Po wskazaniu konkretnej nieruchomości dokonujemy jej szczegółowej analizy prawnej.

Ponadto w sprawach o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości, prowadzimy postępowania o: