Prawo cywilne pomoc prawna

Strona główna  »  Prawo cywilne

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego

Pierwszą i najważniejszą dziedziną prawa, w której specjalizuje się nasza Kancelaria jest prawo i postępowanie cywilne. Prawo cywilne jest bardzo obszerną gałęzią prawa, nasza Kancelaria w ramach prawa cywilnego zajmuje się przede wszystkim prawem spadkowym, prawem nieruchomości, dochodzeniem odszkodowań i sprawami o ubezwłasnowolnienie (tak całkowite jak i częściowe).

Kancelaria udziela porad prawnych, opracowuje wzory pism i służy reprezentacją w negocjacjach w związku z:

  • umowami o: dzieło, zlecenie, rentę, ubezpieczenie, kredyt, poręczenie, roboty budowlane, remont, spadek, zamianę, zastaw, kupna – sprzedaży, darowizny, kontraktacji, leasingu, najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, agencyjną, przewozu, spedycji
  • ugodami pozasądowymi sprawami egzekucyjnymi obejmującymi: egzekucję z wynagrodzenia za pracę, egzekucję z udziałów, egzekucję z wierzytelności, egzekucję z ruchomości, egzekucję z nieruchomości
  • wadami oświadczenia woli
  • bezpodstawnym wzbogaceniem
  • nienależnym świadczeniem
  • zwolnieniem z długu
  • służebnością osobistą
  • użytkowaniem wieczystym
  • odpowiedzialnością za długi spadkowe

Prawo spadkowe

Zobacz » rodzaje spraw z zakresu prawa spadkowego

Nieruchomości

Zobacz » rodzaje postępowań o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości

Odszkodowania

Zobacz » sprawy o odszkodowania z tytułu różnych zdarzeń losowych


Brak wyników

Przepraszamy, nie znaleziono nic do wyświetlenia.