Prawo pracy pomoc prawna

Strona główna  »  Prawo pracy

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Rozdźwięk między postulatami pracowników, a interesem pracodawców istnieje od zawsze. W sytuacji trudnej ekonomicznie dysonans ten jest jeszcze większy. Dziś w ciężkim położeniu znajdują się zarówno pracownicy jak i pracodawcy, którzy wszelkim sposobami próbują utrzymać rentowność swoich firm.

Stosunki prawne powstające w związku z pracą i na tle pracy, między pracownikiem i pracodawcą są przedmiotem prawa pracy. Nasza Kancelaria w ramach prawa pracy reprezentuje w sądzie zarówno pracowników jak i pracodawców. Pracodawcom, oferujemy dodatkowo kompleksową pomoc w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, poza tym pomagamy unikać problemów i konfliktów w miejscu pracy, a gdy już takie wystąpią, skutecznie je łagodzić.

Nasza Kancelaria przygotowuje i opiniuje dokumenty, w szczególności:

 • umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo, na czas nieokreślony, o telepracę, o pracę z członkiem zarządu, o podnoszenie kwalifikacji zarodowych przez pracownika, o odpowiedzialności za mienie powierzone, o zakazie konkurencji,
 • wypowiedzenia: wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu, wypowiedzenie umowy o pracę z powodu dyskryminacji
 • rozwiązania: rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 • regulaminy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin korzystania z samochodu służbowego, regulamin korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądem w sprawach odwołań od decyzji ZUS w sprawach o:

 • emerytury: emeryturę za pracę w warunkach szkodliwych, wcześniejszą emeryturę, emerytury pomostowe, wypłatę emerytur zawieszonych od 01 października 2011 roku
 • renty: rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, rentę rodzinną

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności sprawy o:

 • niezapłacone składki na ZUS: rozłożenie niezapłaconych składek na raty, umorzenie niezapłaconych składek, przedawnienie niezapłaconych składek
 • odpowiedzialność spadkobierców za zapłatę składek na ZUS
 • abolicję
 • zasiłki: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński
 • świadczenia rehabilitacyjne
 • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • odszkodowanie za chorobę zawodową
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytłu umowy o pracę

W zakresie prawa pracy Kancelaria udziela porad prawnych i służy reprezentacją procesową w sprawach o: