Prawo rodzinne i opiekuńcze pomoc prawna

Strona główna  »  Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Kolejną dziedziną prawa, w której specjalizuje się nasza Kancelaria jest prawo rodzinne. Rodzina jest najmniejszą i najistotniejszą formą życia społecznego. Jest wspólnotą w najgłębszym i najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jest środowiskiem niezwykłym, miejscem pierwszych doświadczeń i wzorców, miejscem, w którym jej członkowie funkcjonują wobec siebie w określonych relacjach i spełniają określone role.

Gałęzią prawa, która reguluje stosunki prawne w rodzinie, normuje zależności osobiste jak i majątkowe jest prawo rodzinne.

Postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych jest z reguły trudne i nie chodzi tu wcale o zawiłość tych spraw, ale przede wszystkim o ogromny poziom emocji, który one budzą. Emocje przejmują kontrolę zwłaszcza w sprawach o rozwód, trudno zwykle tutaj o logiczne rozumowanie, a tym samym należyte zabezpieczenie własnych interesów. Mimo tego, że każda sprawa rozwodowa jest inna, to strony często popełniają te same błędy. Jeżeli więc, w opinii małżonków kwestia rozpadu małżeństwa jest już przesądzona, warto zasięgnąć porady prawnika, osoby kompetentnej i jednocześnie bezstronnej, która w sposób racjonalny dokona analizy sytuacji.

W naszej Kancelarii zawsze dokonujemy starannych rozważań na temat finansów (również kosztów postępowania sądowego). Służymy pomocą prawną i procesową w kwestiach władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi alimentów i podziału wspólnego majątku. W tej kategorii spraw wykazujemy się dużym zrozumieniem i wyczuciem, a nade wszystko zasadą dobra dziecka i dobra rodziny.

W sprawach rodzinnych Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądem oraz udziela porad prawnych w sprawach o: